TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
BOŻENA CHODYCZKO
telefon 602- 65-77-55
e-mail: bozenachodyczko@gmail.com
O Mnie
Tłumaczenia Poświadczone
Tłumaczenia Zwykłe
Nauczanie
Cennik
Kontakt
mgr Bożena Chodyczko

● tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

● tłumacz języka angielskiego

● Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Ø wpisana na listę tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/2303/06;

Ø data nabycia uprawnień: 11 grudnia 1998 roku;

Ø data ukończenia studiów: 25 czerwca 1997 roku;

Ø praktyka i doświadczenie tłumacza zdobyte w czasie wyjazdów na Ukrainę (tłumaczenia dokumentów statutowych oraz tłumaczenia konsekutywne podczas tworzenia spółki polsko-ukraińskiej)

Tłumaczenia profesjonalne (poświadczone i nieuwierzytelnione) - pisemne i ustne (konsekutywne) polsko-ukraińskie oraz ukraińsko-polskie.

Tłumaczenia profesjonalne - pisemne i ustne (konsekutywne) polsko-angielskie oraz angielsko-polskie.

z dziedziny: biznesu, prawa, księgowości , podatków, ubezpieczeń, obsługi, dokumentacyjnej firm.

Tłumaczenia wykonywane są na zlecenie instytucji, firm i osób prywatnych
Jakość tłumaczenia dokumentów może mieć kluczowe znaczenie przy wielu transakcjach. Dlatego należy upewnić się, czy dokumenty te trafiają w dobre ręce. Niewątpliwie liczą Państwo na sprawne, profesjonalne i niedrogie usługi w zakresie tłumaczenia tekstów Jako tłumacz przysięgły dążę do tego, aby wszystkie wykonywane przeze mnie tłumaczenia - zarówno pisemne jak i ustne - charakteryzowały się wysoką jakością. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy tłumacza, a ponadto korzystam z konsultacji specjalistów z różnych dziedzin.

Od tłumacza przysięgłego oczekuje się punktualności. Wszystkie moje tłumaczenia trafiają do Klientów zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Tłumacz przysięgły ma w wielu sytuacjach dostęp do informacji poufnych. Zachowanie poufności traktuję jako podstawowy wymóg pracy w tym zawodzie.

PODSTAWOWE WARUNKI TŁUMACZENIA

Ø Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Z drugiej strony nie wolno mu "tworzyć nowego tekstu" przez dodawanie treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.

Ø Odpowiedzialność tłumacza ogranicza się wyłącznie do wysokości ceny zlecenia. Tłumacz nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z wykorzystaniem wykonanego tłumaczenia przez zleceniodawcę.

Ø Jakakolwiek własna ingerencja Klientaw przetłumaczony tekst bez wiedzy i zgody tłumacza zwalnia tłumacza z odpowiedzialności za ten tekst.

Ø W przypadku odwołania zlecenia po przekazaniu tekstu do tłumaczenia,Klient zobowiązany jest do uregulowania należnościza tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu prac nad tym tłumaczeniem.

Ø Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia wynikające z zakłóceń połączeń faksowych, poczty elektronicznej, ani za czas dostarczenia tłumaczenia pocztą czy dojazdu kuriera.

Ø Do terminu realizacji tłumaczenia nie wlicza się dnia przyjęcia i oddania, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.